L’aigua és vital per a la vida, a més té capacitat de memòria i consciència. És a dir, l’aigua guarda tota la informació i energia d’allò que entra en contacte amb ella.

En aquesta memòria l’anomenem Relats de l’aigua, i l’agrupem entorn de tres narratives, a saber:

A contracorrent:
Són aquells documents, narracions, textos històrics, memòries visuals i textuals que narren la transformació de les rieres amb relació a la ciutat i al seu subsòl. Configuren els materials primers de la nostra recerca.

Exploracions:
Sota la denominació d’exploracions s’agrupen els relats fets a partir dels recorreguts de descoberta i experimentació dels corrents d’aigua subterrània en la seva situació actual. Ens desvetllen una nova percepció de Barcelona, també la creació d’una geografia feta de cúmuls de temps i esdeveniments.

Sediments:
Llocs específics, descrits, identificats, documentats. La dimensió del lloc com a sediment i energia, i la seva connexió amb l’aigua.


Los Relatos del agua

El agua es vital para la vida, además tiene capacidad de memoria y conciencia. Es decir, el agua guarda toda la información y energía de lo que entra en contacto con ella.

A esta memoria la llamamos Relatos del agua, y la agrupamos en torno a tres narrativas, a saber: 

A contracorriente:
Son aquellos documentos, narraciones, textos históricos, memorias visuales y textuales que narran la transformación de las rieras en relación a la ciudad y a su subsuelo. Configuran los materiales primeros de nuestra investigación. 

Exploraciones:
Bajo la denominación de exploraciones se agrupan los relatos hechos a partir de los recorridos de descubrimiento y experimentación de las corrientes de agua subterránea en su situación actual. Nos desvelan una nueva percepción de Barcelona, también la creación de una geografía hecha de cúmulos de tiempo y eventos. 

Sedimentos:
Sitios específicos, descritos, identificados, documentados. La dimensión del lugar como sedimento y energía, y su conexión con el agua.