Col·laboració amb el projecte EN RESIDÈNCIA «Els ocells passem per on volen». Alumnes de 4t d’ESO, Institut Narcís de Montoriol, amb la coordinació de Jordi Lafon i d’Abaoaqu.

Sortida per explorar i reflexionar sobre diferents punts d’aigua a la Conca de la riera d’Horta vinculats al voltant de l’institut en el barri de Montbau. Hem descobert les fonts encara existents, l’emplaçament de l’ermita de Sant Cebrià i Santa Justina i la part alta del torrent de sant Cebrià.

També hem comentat com podem identificar amb el cos la presència de l’aigua amb una pràctica d’exploració sobre el torrent de Can Barret.

En Residència.

Des del 2009, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) desenvolupen Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona, un programa que introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària a través del contacte directe i continuat d’un creador amb els estudiants. EN RESiDÈNCiA, ideat en cooperació amb l’Associació A Bao A Qu, proposa als artistes que concebin una obra específicament pensada per ser duta a terme juntament amb un grup d’estudiants d’educació secundària obligatòria (ESO). Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu, els alumnes participen en la seva concepció i realització.

https://www.enresidencia.org/ca/residencia/jordi-lafon-en-residencia-linstitut-narcis-monturiol/autor-institut

En Residencia «Los pájaros pasan por donde quieren»

Colaboración con el proyecto EN RESIDENCIA «Los pájaros pasan por donde quieren» Alumnos de 4º de ESO, Instituto Narciso de Montoriol, con la coordinación de Jordi Lafon y de Abaoaqu @abaoaqu_

Salida para explorar y reflexionar sobre diferentes puntos de agua en la Cuenca de la riera de Horta vinculados en torno al instituto en el barrio de Montbau. Hemos descubierto las fuentes todavía existentes, el emplazamiento de la ermita de Sant Cebrià y Santa Justina y la parte alta del torrente de Sant Cebrià.

También hemos comentado cómo podemos identificar con el cuerpo la presencia del agua con una práctica de exploración sobre el torrente de Can Barret.

En Residencia.

Desde 2009, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) desarrollan Creadores EN RESiDENCIA en los institutos de Barcelona, un programa que introduce la creación contemporánea en los centros públicos de educación secundaria a través del contacto directo y continuado de un creador con los estudiantes. EN RESiDENCIA, ideado en cooperación con la Asociación A Bao A Qu, propone a los artistas que conciban una obra específicamente pensada para ser llevada a cabo junto con un grupo de estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO). A lo largo de todo el curso y en el horario lectivo, los alumnos participan en su concepción y realización.