Dissabte 29 de maig del 2021, a les 17 h

Dins del projecte “Serps d’aigua les rieres ocultes de Barcelona’ es proposa un recorregut perceptiu per les rieres que conformen la part baixa del Raval. Des del neolític, aquesta part de Ciutat Vella va ser un espai que acollia la vida al voltant d’una extensa llacuna i al llarg de rierols que la creuaven. Encara avui és perceptible la presència d’aquests fluxos d’aigua que travessen aquesta part de la ciutat propera al mar.

Inscripció prèvia obligatòria per correu electrònic a
lacapella@bcn.cat

​Capacitat limitada. Màxim 2 persones per inscripció

Es comunicarà el punt de trobada als assistents confirmats

Agua baja. Recorrido perceptivo por las rieras del Raval

Sábado 29 de mayo de 2021, a las 17 h

Dentro del proyecto “Serpientes de agua las rieras ocultas de Barcelona” se propone un recorrido perceptivo por las rieras que conforman la parte baja del Raval. Desde el neolítico, esta parte de Ciutat Vella fue un espacio que acogía la vida en torno a una extensa laguna ya lo largo de arroyos que la cruzaban. Todavía hoy es perceptible la presencia de estos flujos de agua que atraviesan esa parte de la ciudad cercana al mar.

Inscripción previa obligatoria por correo electrónico a
lacapella@bcn.cat

​Capacidad limitada. Máximo 2 personas por inscripción

Se comunicará el punto de encuentro a los asistentes confirmados