Aigua circulant a la cota mitjana de la ciutat, un territori

densament poblat i urbanitzat.