Recorregut perceptiu per les rieres que travessen la Diagonal entre Pedralbes i Glòries.

Dissabte 17 d’octubre de 2020. Amb inscripció prèvia

Per a reconèixer les rieres i torrents que travessen la plana de Barcelona en la seva part central, proposem una exploració seguint l’avinguda Diagonal, entre la caserna de Pedralbes i la plaça de les Glòries.

En l’encreuament entre les vies d’aigua i el traçat estricte de la Diagonal a banda i banda de la plana, es poden constatar uns punts de força d’una gran rellevància, la confluència de centralitats urbanes, la memòria de fets remarcables en la història social i l’ubicació d’institucions destacades en la construcció de la ciutat. Aquesta avinguda dins de la trama Cerdà ha actuat com un eix simbòlic, però també des de l’escenificació urbana i narrativa d’una hegemonia encara activa. És per sobre d’altres consideracions l’escenari de la representació social i la marca simbòlica del poder burgés que ha definit Barcelona des de mitjans del segle XIX a l’actualitat.

Poder llegir aquest territori des de la manifestació de les vies d’aigua actua com un rescat que ens connecta amb la força natural dels torrents i rieres, tot relativitzant les estructures socials de poder i fent emergir el potencial actiu de l’aigua oculta. Percebre i reconèixer aquesta potencia suposa construir una nova relació amb la ciutat seguint el corrent de les aigues.

El recorregut es realitzarà en bicicleta.
Consulteu-ne les condicions La Capella. BCN Producció
Inscripció: escriure a lacapella@bcn.cat

Dissabte 17 d’octubre 2020, a partir de les 16 h.

Lloc de trobada: a determinar

Activitat dins de Ciutat Oberta. Biennal del Pensament. +Biennal

Agua media
Recorrido perceptivo por las rieras que atraviesan la Diagonal entre Pedralbes y Glòries.

Sábado 17 de octubre de 2020. Con inscripción previa

Para reconocer las rieras y torrentes que atraviesan la llanura de Barcelona en su parte central, proponemos una exploración siguiendo la avenida Diagonal, entre el cuartel de Pedralbes y la plaza de las Glòries.

En el cruce entre las vías de agua y el trazado estricto de la Diagonal a ambos lados de la llanura, se pueden constatar unos puntos de fuerza de gran relevancia, la confluencia de centralidades urbanas, la memoria de hechos remarcables en la historia social y la ubicación de instituciones destacadas en la construcción de la ciudad. Esta avenida dentro de la trama Cerdà ha actuado como un eje simbólico, pero también desde la escenificación urbana y narrativa de una hegemonía todavía activa. Es por encima de otras consideraciones el escenario de la representación social y la marca simbólica del poder burgués que ha definido Barcelona desde mediados del siglo XIX en la actualidad.

Poder leer este territorio desde la manifestación de las vías de agua actúa como un rescate que nos conecta con la fuerza natural de los torrentes y rieras, relativizando las estructuras sociales de poder y haciendo emerger el potencial activo del agua oculta. Percibir y reconocer esta potencia supone construir una nueva relación con la ciudad siguiendo la corriente de las aguas.

El recorrido se realizará en bicicleta.
Consulta sus condiciones La Capella. BCN Producción
Inscripción: escribir en lacapella@bcn.cat

Sábado 17 de Octubre, a partir de las 16 h.

Lugar de encuentro: a determinar

Actividad dentro de Ciudad Abierta. Bienal del Pensamiento. +Bienal